Barnehagen ligger på Kvaløysletta sør, i huset hvor Sissel bor oppe. Med skogen som nærmeste nabo, har vi et aktivt friluftstilbud for både små og store barn. Med buss stopp rett nedenfor så er det lett å komme seg hit.

I tillegg til hovedhuset leier vi en leilighet i gata som vi har en avdeling i. Der har vi lagt til rette for 4-6 åringene mens det i hovedhuset er 0-3 år. 

Barnehagen har tilsammen 15 plasser fra 0-6 år.

Skriv gjerne i gjesteboka vår også!