Rødhette Familiebarnehage

Fra 2015 har Lekestua og Rødhette laget litt felles planer slik som årsplan og HMS. Vi skal også få til flere treffdager hvor vi kommer på besøk til hverandre samt at vi skal ha aktivitetsdager på skihuset på Storelva. Vi har fra før møttes der til karneval med stor suksess.

Rødhette har to avdelinger med til sammen 20 barn og holder til i Kaldfjord og i Dukvegen på Storelva.